תעודת כשרות

בעמוד זה מוצג צילום אותנטי של תעודת הכשרות שהתקבלה בתאריך 07/09/2021 .
בתעודת הכשרות מצוין כי המקום כשר חלבי לאוכלי א. חלב נוכרי וכי הוא נמצא תחת השגחת המועצה הדתית תל אביב-יפו .
תוקף תעודת הכשרות עד 14/04/2022