תעודת כשרות

בעמוד זה מוצג צילום אותנטי של תעודת הכשרות שהתקבלה בתאריך23/04/22 .
בתעודת הכשרות מצוין כי המקום כשר חלבי למהדרין וכי הוא נמצא תחת השגחת המועצה הדתית תל אביב-יפו .
תוקף תעודת הכשרות עד 25/09/22